Zondag “Anders” met voorganger Anneke van der Velde

evenement informatie

  • vrijdag | 30 September 2018
  • 00:15
  • Vloeddijk 62

‘Het Beloofde Land’ staat centraal
op ‘Zondag Anders’ bij Vrijzinnigen

Wat doe je als je in je leven wel zoekt naar bezinning en verdieping, maar een ‘normale’ kerk te zwaar vindt, of deze gewoon te weinig past bij jouw veranderde denkbeelden over geloven? Dan neem je eens een kijkje bij de zogenoemde ‘Zondag Anders’ diensten van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder. Zondag 16 juni staat ‘het beloofde land’ in muziek, tekst en beeld centraal.

In de Zondag Anders bijeenkomsten bezinnen we en vieren we buiten de grenzen van één expliciete levens- of geloofsovertuiging’, vertelt voorganger Anneke van der Velde. ‘Teksten en muziek uit verschillende levensbeschouwingen komen aan bod. Daarbij staat onze eigen ervaring centraal. We luisteren naar en zingen liederen die niet per se gebruikelijk zijn in een reguliere kerkdienst. Dat is soms zoeken naar de juiste vorm en inhoud, maar dat doen we graag als vrijzinnigen. Zondag 16 juni staat het beloofde land centraal. Er is livemuziek, een theaterpresentatie, en een beeldpresentatie van leden die naar Israël zijn geweest. Het belooft een mooie beloftevolle ochtend te worden.’

 

Geen echte kerkdienst
De Zondag Anders diensten in Levensbron aan de Vloeddijk zijn ‘geen kerkdiensten waarbij het geloof voorop staat, maar momenten van bezinning waarbij het draait om onszelf en onze eigen ervaring’, vertelt Anneke. Kerkdiensten die niet echt de naam ‘kerkdienst’ mogen dragen omdat ze ervoor waakt om teveel verwijzingen naar ‘God’, ‘Jezus’ en ‘geloof’ te maken.
Doorgaans zijn er veel ‘nieuwe gezichten’ die uit nieuwsgierigheid de Zondag Anders dienst komen bijwonen. Mensen die – zo vertellen ze na afloop – vroeger andere kerkdiensten bij andere gemeenten hebben bijgewoond, maar zich binnen die kerk nu niet langer thuis voelen. ‘Wij, Vrijzinnigen, hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst’, aldus Anneke. ‘Een houding waarin wij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. We gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Wij kennen geen dogma’s, maar proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.’ Deze houding werd, zo geven bezoekers aan, als zeer prettig ervaren.

Iedereen is welkom om zondag 16 juni deze dienst bij te wonen. De inloop is rond 10.00 uur; de dienst begint om 10.15 uur in Levensbron aan de Vloeddijk 62. Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.