Binnen onze vereniging kennen wij een drietal soorten diensten:

– Vrijzinnige dienst
– Gezamenlijke diensten met de Evangelische Lutherse Gemeente in Kampen
– Zondag Anders

Ga naar onze diensten
Ga naar onze activiteiten