Adres kerk, voorganger en bestuursleden

Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder

Gebouw "Levensbron" Vloeddijk 62 te Kampen

Koster
Henk van Marle
e: h.van.marle@kpnplanet.nl

Voorganger
Ds. A.(Anneke) T. van der Velde
e: veld5834@planet.nl
t: 06-526 808 94

Bestuur Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder

Voorzitter
V. (Victor) H. A. Michielse
e: secr.vvvkampen.nop@gmail.com
t: 06-43835403

Secretaris
H. (Henk) Pippel
e: secr.vvvkampen.nop@gmail.com
t: 06-27325123