Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Nog geen reacties

Pleeg geen overspel

Het was een winderige en regenachtige avond, maar gelukkig had een groot aantal mensen de moeite genomen om naar Levensbron te komen. Het zevende gebod was aan de orde. In de reeks van avonden die we als vrijzinnigen wijden aan de 10 geboden, beloofde dit een spannende avond te worden: ‘Pleeg geen overspel’, of, zoals er in de Bijbel in Gewone Taal staat: ‘Ga niet vreemd’.

De avond ervoor werd ik gebeld door een oudere mevrouw die een jaar of twintig geleden was gescheiden. Ze had graag naar de avond willen komen, vertelde ze, maar ze kon het niet aan. Het gebod dat we zouden bespreken had te veel verdrietige impact op haar leven gehad. Toen haar man er in hun huwelijk een vriendin op na hield, en zij het moeilijke besluit nam om het huwelijk te beëindigen, kreeg ze van haar mede-gelovigen in de kerk te horen dat ze beter haar best had moeten doen voor haar huwelijk, omdat het zevende gebod immers zegt dat je niet mag scheiden. Onder welke omstandigheden dan ook had ze haar huwelijk in stand moeten houden. Bijna nog verdrietiger dan de scheiding, was de reactie van haar vrienden in de kerk, die ze juist in deze moeilijke periode van haar leven zó nodig had.

Geraakt door dit verdriet, haastte ik me aan het begin van de avond te zeggen, dat het belangrijk is, dit zevende gebod in de tijd en de cultuur van het oude volk Israël te zien. Het ging erom dat een man niet het huwelijk van een andere man schond, om de geslachtslijn helder te houden. Zodat kinderen weten wie hun vader en moeder zijn. Dat was in die tijd uiterst belangrijk. Het ging niet zozeer om liefde en trouw, als wel om de structuren in de samenleving helder te houden en te waarborgen. Meer nog dan de andere geboden, moet je dit gebod in de tijd lezen waarin het is opgeschreven, vind ik.

Er kwam weerwoord uit de groep. Natuurlijk, vond men: dit gebod kun je niet zó maar plakken op deze tijd. En de manier waarop sommige mensen ermee om de oren zijn geslagen, deugt niet. Het gaat niet zonder meer over scheiden of seksuele moraal in deze tijd. Maar, zit er ook niet een diepe wijsheid in het gebod? Gaat het hier niet om verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, om trouw tussen mensen, ook in brede zin? Iemand bracht in dat in de Statenvertaling staat: ‘Gij zult niet echtbreken’. Zit het geheim van dit gebod niet in het woord ‘breken’? En zou je dat niet ruimer kunnen zien, zodat het gebod betrekking krijgt op datgene wat kostbaar is, wat in harmonie is tussen mensen, en dat je dat niet te grabbel mag gooien? Er werd gesproken over de consequenties van het opbreken van liefdesrelaties voor kinderen. Maar ook hoe heilzaam het kan zijn om een eind te maken aan een destructieve relatie.

Ik vond het verrassend en mooi om te zien hoe er oprecht werd geprobeerd om dit oude woord uit de Bijbel opnieuw betekenisvolle inhoud te geven voor deze tijd. Zoekend, en met vallen en opstaan. En met veel respect voor elkaar, want bijna iedereen had in zijn of haar leven wel iets meegemaakt wat aan dit gebod raakt.

Gelukkig komen er op de volgende avond over de 10 geboden wat ‘gemakkelijker’ leefregels aan bod: ‘Steel niet’, en ‘Leg over een ander geen valse getuigenis af’. Maar ook deze geboden hebben genoeg stof tot gesprek en discussie in zich!

Anneke van der Velde is voorganger van de Vereniging van Vrijzinnigen

De volgende avond over de 10 geboden is op 23 maart, 19.30 uur in Levensbron, Vloeddijk 64

Plaats een reactie

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development