Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als belangstellende van de Vereniging van Vrijzinnigen te Kampen-Noordoostpolder. In het formulier kunt u aangeven of u het op prijs stelt onze digitale nieuwsbrief  te ontvangen. U zult daarna geïnformeerd worden over de activiteiten die onze vereniging organiseert. Deze aanmelding verplicht u nog helemaal tot niets.
Maar natuurlijk hopen wij dat uw belangstelling verder gaat dan het ontvangen van onze nieuwsbrief en van het bij gelegenheid bijwonen van onze (vele) activiteiten. We zouden u vanzelfsprekend ook graag als lid van onze vereniging willen verwelkomen.

Wat biedt het lidmaatschap van onze vereniging?
Als lid van de Vereniging van Vrijzinnigen...

  • ... heeft u het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen en mee te praten over het te voeren beleid;
  • ... heeft u recht op een bezoek van onze voorganger (2 tot 3 x per jaar) om met u een pastoraal gesprek te hebben;
  • ... kunt u de voorganger vragen een woordje te doen bij een geboorte, huwelijk of overlijden;
  • ... krijgt u korting op de door ons georganiseerde reisjes.

Het lidmaatschap kent geen vaste (maximale) contributie. U bepaalt zelf wat het lidmaatschap u waard is (met een minimum van vijftig euro).

 

 

Privacyverklaring

Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig met de door u aan ons verstrekte gegevens om. We zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken. Mailadressen worden uitsluitend, met uw toestemming, gebruikt voor het toezenden van onze digitale nieuwsbrief, of wanneer onze vereniging meent alle leden en belangstellenden een bericht te sturen. Derden krijgen nimmer toegang tot deze bestanden. Kortom: uw privacy is ons heilig. Wij voldoen hiermee aan het nieuwe AGV-beleid dat per 25 mei 2018 verplicht is gesteld.

Privacyverklaring VvVP.docx