Afgelast: Plannen voor een hospice in Kampen

evenement informatie

  • 15 april 2020
  • 10:00
  • Vloeddijk 62

Begin 2018 ontstond bij de VvV de gedachte om de financiële middelen van de vereniging deels in te zetten voor een duurzaam project in en voor Kampen. Al snel vatte het idee post om een hospice, of “bijna thuis huis” te stichten.

‘Een hospice, ook hospitium genoemd, is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Doel van de hospicezorg is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van het leven. Ongeneeslijk zieken kunnen hier als gast tot aan hun overlijden worden verzorgd. Reden hiervoor kan zijn dat hun naasten thuis – de mantelzorg – overbelast raakt. Door de huiselijke sfeer wordt een hospice beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch voldoende verpleegkundig personeel aanwezig is’, zo vertelt Wikipedia.

Voor iedereen

In de gemeenteraad van Kampen werd onlangs een motie aangenomen, waarin de gemeente de opdracht kreeg de behoefte aan en haalbaarheid van een hospice te onderzoeken. Wij schoven aan bij de projectgroep, waarin inmiddels diverse zorgorganisaties, zoals thuiszorg, hebben plaatsgenomen. Wij denken dat een dergelijk initiatief een aanvulling zou kunnen zijn op de wijze waarop ieder van ons zijn eigen levenseinde op een zo waardig mogelijke wijze kan ondergaan. Harde eis is wel dat in de missie en visie van de op te richten stichting komt te staan dat een hospice in Kampen voor iedereen toegankelijk is, ongeacht levensbeschouwing en seksuele geaardheid. Ook mogen er geen belemmeringen zijn als de euthanasievraag aan de orde komt.

Op de avond van 16 april willen we met u de stand van zaken delen en uw mening horen over de plannen. Bij het verschijnen van dit boekje kunnen we nog niet overzien hoe de plannen zich tegen die tijd wel of niet hebben ontwikkeld. Vanzelfsprekend zullen we deze avond ook de deelnemende organisaties uitnodigen.

Levensbron, 16 april, 20.00 uur.