Boekbespreking: is vrijheid altijd blijheid?

evenement informatie

  • 27 januari 2020
  • 09:30
  • Vloeddijk 62

Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd’ – Wies Houweling (redactie)

Het boekje dat we dit seizoen gaan lezen gaat over de vraag hoe we een nieuw idee van vrijheid scheppen. ‘Ik bepaal zelf wel hoe ik mijn leven inricht.’ Deze woorden horen bij de vrijheden van onze tijd. Toch klinken ze in 2019 minder vanzelfsprekend dan enkele decennia geleden. Vrijheid staat onder druk.

De globalisering van de markt doet mensen twijfelen aan de betekenis van individuele vrijheden, en verlangen naar houvast, identiteit en een nieuw nationaal gevoel. De auteurs van het boekje zoeken ernaar een nieuwe vrijheid te formuleren, voorbij markt en volk.

Inzoomen op vrijheid
We nemen dit boekje als leidraad voor de boekbespreking om nader in te zoomen op ‘vrijheid’. In de bijeenkomsten spreken we over vragen als: Hoe vrij voelen we ons? Waarom is vrijheid belangrijk? Hoe zit dat met geloof en vrijheid?

Ook lezen we andere teksten. Van tevoren worden de te bespreken gedeelten toegestuurd. De deelnemers kunnen ook zelf onderwerpen aandragen en inbrengen. De begeleiding is in handen van voorganger Anneke van der Velde.

Data in 2019: 8 oktober en 19 november.
Data in 2020: 28 januari en 25 februari.
De avonden zijn van 19.30 uur tot circa 21.00 uur.