‘Ik, hullie, zullie en gullie, De vreemdeling aan de poorten’ (filosofisch café met Bart Wallet; ik en de ander; avond 2)

evenement informatie

  • zaterdag | 13 December 2018
  • 10:00
  • Vloeddijk 62

Vorig seizoen werden zijn filosofie-bijeenkomsten druk bezocht. Ze waren een bijzonder onderdeel van ons seizoensprogramma, waarbij leuke gesprekken plaatsvonden. Logisch dat we Bart Wallet daarom dit jaar weer gevraagd hebben. Ook in seizoen 2018/2019 zal hij toegestroomde belangstellenden met prangende levensvragen confronteren.

Onderwerpen die binnen het thema “Ik en de ander” aan bod komen, zijn: Ben jij verantwoordelijk voor het geluk van een ander? Zijn de social media een aanvaardbare vervanging van de fysieke ontmoeting met de ander? Is het zinvol onderscheid te maken tussen politieke vluchtingen en economische vluchtelingen? Waarom wordt een ruzie in de familie bijna altijd als heftig of emotioneel ervaren? Is het hebben van vrienden en kennissen een voorwaarde voor een gelukkig leven? Er zijn talloze mystieke ervaringen; is dat (legitieme) verbeelding, een psychische afwijking of moet je dat toeschrijven aan een goddelijke inspiratie? Is je religieuze overtuiging grotendeels bepaald door de wieg waarin je geboren bent? Heeft bidden zin? Voor wie, voor jezelf of voor wie je bidt? En hoe ervaar je dan die Ander tot wie je spreekt?
De filosofie-bijeenkomsten vinden plaats op 11 oktober 2018, 13 december 2018, 14 februari 2019 en 11 april 2019.

Over Bart Wallet
Bart Wallet studeerde theologie. Tijdens zijn studie merkte hij dat hij een grote belangstelling kreeg voor de filosofie. Met name de existentiefilosofen hebben zijn interesse. Belangrijke denkers zoals Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Friedriech Nietsche, Hannah Arend en Roger Scruton. Ook de klassieken bevallen hem erg goed: Plato, Socrates en Aristoteles.

De eerste bijeenkomst ‘Ik en jij; ontmoeting met Levinas en Buber’ was op donderdag 11 oktober 2018. De bijeenkomst van vanavond (Donderdag 13 december 2018) heeft als thema: ‘Ik, hullie, zullie en gullie, De vreemdeling aan de poorten’. Meer hierover:

We ontkomen niet meer aan een totale volksverhuizing. Mensen die uit oorlogsgebieden komen, uit dictaturen, uit derdewereldlanden waar armoede, hongersnood en uitzichtloosheid de ingrediënten van elke dag zijn. Ze rammelen aan de poorten van het rijke Europa. Landen van melk en honing, van overvloed en van vrijheid.

De Europese Unie, die al die golven van wanhopige vluchtingen in goede banen moet leiden, is zelf wanhopig geworden. Ze weten het niet meer. Wat moeten we ermee aan? Er zijn landen die niemand meer willen toelaten, andere willen alleen nog politieke vluchtingen en weer andere willen iedereen die aanklopt binnenlaten. Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Wij lezen het in de kranten of op ons scherm, we horen het op de radio en we zien het op tv. Maar zolang ze niet op onze bel drukken is het vaak een ver-van-mijn-bedshow. En het is te groot, te immens en te onoverzichtelijk, zodat we zelfs nog nauwelijks emoties kunnen voelen als we de ellende in onze wereld zien. Toch zijn al die mensen medemensen, schepselen als wij die in een verkeerd land, in een verkeerd lichaam of in een verkeerde situatie zijn geboren en opgegroeid.
Als je als vluchteling verhalen over het Westen als lonkend paradijs hoort, wat doe je dan?
En wat doen wij? Zij zijn niet “Jij”, zij zijn hullie, zullie en gullie. We hebben ze op afstand gezet. We praten over ‘ze’, maar praten niet met ze. Ook daaraan hebben we geen schuld, vinden wij. Waarom ook?

Gespreksvragen:
1. Hebben wij een persoonlijke verantwoordelijkheid voor asielzoekers?
2. Is het zinvol onderscheid te maken tussen politieke vluchtelingen en economische vluchtelingen?
3. Moeten wij de Samaritaan zijn, die de mens die we op onze weg tegenkomen moet helpen waar we kunnen?
4. Kun je een oplossing bedenken hoe het integratiebeleid eruit zou moeten zien?

De volgende bijeenkomsten zijn:

3 Ik, familie, vrienden, kennissen en buren. ‘Je vrienden kies je zelf, je familie krijg je erbij’- Donderdag 14 februari 2019

4 Is er meer tussen hemel en aarde? Donderdag 11 april 2019

Voor alle avonden geldt: aanvang 20.00 uur, Levensbron. Kosten: gratis. Koffie en thee 1 euro. Meer weten? Mail naar: secr.vvvkampen.nop@gmail.com.