‘Je vrienden kies je zelf, je familie krijg je erbij (Filosofisch café met Bart Wallet, ik en de ander, avond 3)

evenement informatie

  • 14 februari 2019
  • 20:00
  • Vloeddijk 62

Vorig seizoen werden zijn filosofie-bijeenkomsten druk bezocht. Ze waren een bijzonder onderdeel van ons seizoensprogramma, waarbij leuke gesprekken plaatsvonden. Logisch dat we Bart Wallet daarom dit jaar weer gevraagd hebben. Ook in seizoen 2018/2019 zal hij toegestroomde belangstellenden met prangende levensvragen confronteren.

Onderwerpen die binnen het thema “Ik en de ander” aan bod komen, zijn: Ben jij verantwoordelijk voor het geluk van een ander? Zijn de social media een aanvaardbare vervanging van de fysieke ontmoeting met de ander? Is het zinvol onderscheid te maken tussen politieke vluchtingen en economische vluchtelingen? Waarom wordt een ruzie in de familie bijna altijd als heftig of emotioneel ervaren? Is het hebben van vrienden en kennissen een voorwaarde voor een gelukkig leven? Er zijn talloze mystieke ervaringen; is dat (legitieme) verbeelding, een psychische afwijking of moet je dat toeschrijven aan een goddelijke inspiratie? Is je religieuze overtuiging grotendeels bepaald door de wieg waarin je geboren bent? Heeft bidden zin? Voor wie, voor jezelf of voor wie je bidt? En hoe ervaar je dan die Ander tot wie je spreekt?
De filosofie-bijeenkomsten vinden plaats op 11 oktober 2018, 13 december 2018, 14 februari 2019 en 11 april 2019.

Over Bart Wallet
Bart Wallet studeerde theologie. Tijdens zijn studie merkte hij dat hij een grote belangstelling kreeg voor de filosofie. Met name de existentiefilosofen hebben zijn interesse. Belangrijke denkers zoals Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Friedriech Nietsche, Hannah Arend en Roger Scruton. Ook de klassieken bevallen hem erg goed: Plato, Socrates en Aristoteles.

De eerste bijeenkomst ‘Ik en jij; ontmoeting met Levinas en Buber’ was op donderdag 11 oktober 2018. De tweede bijeenkomst was op donderdag 13 december 2018 en had als thema: ‘Ik, hullie, zullie en gullie, De vreemdeling aan de poorten’. De derde bijeenkomst is op 14 februari 2019 en heeft als thema: ‘Ik, familie, vrienden, kennissen en buren.’ Meer hierover:

De bekende netwerkcirkel van Lensink is de uitwaaierende cirkel waarbij de persoonlijke relaties naar belangrijkheid in cirkels geplaatst worden. De ‘Ik’ staat dan natuurlijk in het centrum. De kleinste cirkel is de familie, of de intimi, vervolgens komen de vrienden, de bekenden en dan de diensten. De buren worden niet vermeld, die kunnen zowel onder vrienden als kennissen vallen; hoewel we van ‘de rijdende rechter’ weten dat ze ook tot de categorie “vijanden” kunnen behoren.
We leven niet alleen. We hebben allemaal mensen om ons heen waartoe we ons – op de een of andere manier – verhouden. De familie is het meest intiem; het is de bloedband of het partnerschap dat ons samenbindt. We hebben met hen samen te leven en als het goed is voelen we ons voor elkaar verantwoordelijk. We helpen als er een beroep op ons wordt gedaan en vragen om hulp als we dat nodig hebben. We hebben heel veel voor onze partner, onze ouders, kinderen en kleinkinderen over. Vrienden zijn er om mee van gedachten te kunnen wisselen, om het gezellig met elkaar te hebben en om elkaar te helpen, als een bijna-vanzelfsprekendheid.
Kennissen hebben we omdat er door ons werk of onze sociale contacten vrijblijvende relaties ontstaan, waarin meestal algemeenheden worden uitgewisseld of waarvan je gebruik kunt maken in bepaalde functies. En je buren? Tja, daartoe ben je veroordeeld of je hebt het ermee getroffen.

Gespreksvragen:
1. Waarom wordt een ruzie in de familie bijna altijd als heftig of emotioneel ervaren?
2a. Wat is (h)echte vriendschap? 2b. Tegenwoordig is er sprake van het “ontvrienden” van internetvriendschappen; welke waarde kun je hechten aan internetvriendschappen?
3. Is het hebben van vrienden en kennissen een voorwaarde voor een gelukkig leven?
4. Is het je nuttig maken voor de samenleving een uitvloeisel van het deel uitmaken van een samenleving, een sociaal systeem?

De volgende (en laatste) bijeenkomst is op donderdag 11 april 2019 en heeft als thema: “Is er meer tussen hemel en aarde?’

Voor alle avonden geldt: aanvang 20.00 uur, Levensbron. Kosten: gratis. Koffie en thee 1 euro. Meer weten? Mail naar: secr.vvvkampen.nop@gmail.com.